Výroba avi videa se zvukem z png obrázků

co je potřeba:

 1. mp3 zvuk
 2. odpovídající počet obrazků png s délkou zvuku s názvem video a číslo (30 snímků za sekundu)
 3. naistalováno: https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/

výroba:

 1. vytvořit si složku, do které nakopírujeme soubory png a soubor zvuku ve formátu mp3
 2. extrahujeme zip soubor stažený z https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/ do druhé složky
 3. zkopírujeme ffmpeg.exe z druhé složky a adresáře bin do první složky
 4. vytvoříme bat soubor v první složce s názvem video.bat
 5. do bat souboru vložíme: set ffmpeg=c:\bin\ffmpeg.exe %ffmpeg% -i video%%04d.png -i zvuk.mp3 -f avi -vcodec msmpeg4v2 -q:v 2 -y video.avi
 6. v bat souboru změníme cestu c:\bin\ffmpeg.exe, na místo první složky a název souboru
 7. uložit změny v bat souboru a zavřít
 8. spustit bat soubor a počkat na doběhnutí skriptu
 9. a máme video na světě