Krátce o programu Inkscape

Inkscape je grafický vektorový open source program. Jako každý vektorový program nám umožňuje tvořit obrázky, nápisy, loga atd. v takovém formátu, že při libovolném zvětšení neztrácí na kvalitě. Nativní formát Inkscapu je .svg.

Písmo v Inkscapu

Otevřeme si program Inkscape a na liště vlevo vybereme ikonu s obrázkem A, což je ikona pro psaní textu:
V horní vodorovné liště můžeme měnit (od leva) font, velikost písma, styl, zarovnání, horní/dolní index, mezery mezi řádky, mezery mezi písmeny, mezery mezi slovy atd.

Písmo na křivce / na objektu


Nejdříve klikneme na "textovou" ikonu a napíšeme požadovaný text. Velikost, font apod. nastavíme v horní liště, barvu ve spodní vodorovné liště. Potom vytvoříme křivku na kterou chceme napsat text. V levé svislé liště vybereme nástroj "Beziérovy křivky" (druhá ikona nad "textem" - na obrázku zvýrazněna červeně) a pomocí myši vyklikáme křivku rovnými čarami. Klikáme na levé tlačítko myši a chceme-li skončit, klikneme na pravé tlačítko. Klidně můžeme udlat i rovnou čáru, zaoblení rovné i lomené čáry uděláme v dalším kroku nástrojem pro editaci uzlů cesty.
Vyberu nástroj pro editaci uzlů cesty, což je druhá ikona v levé liště (na obrázku zvýrazněna zeleně). Podržením levého tlačítka na lomené čáře zaobluji rohy a tvořím hladkou křivku. Až je křivka hotova, zvolím nástroj pro označení objektů (první ikona v levé liště - šipka) a kliknutím na text označím text, poté potdžím šift a kliknutím na křivku označím křivku. Tímto způsobem mám označené oba objekty. V horní vodorovné liště najdu nabídku "text" a v ní vyberu "put on path". Tím se mi text přesune na křivku. Pokud budu chtít, aby byla křivka neviditelná, tak opět v horní vodorovné vyberu tentokrát "object" a hned první položka je "fill and stroke". Kliknutím na ni získám vpravé části obrazovky okno, kde vyberu záložku "stroke paint" a kliknu na ikonu křížku (v tu chvíli musím mít označenou pouze křivku). Křížek způsobí, že křivka bude neviditelná. Tímto způsobem můžeme text napsat třeba také na kružnici. V levé liště vybereme objekt kruh a pak postupujeme úplně stejně. Výsledek bude vypadat takto:

Stínování a jiné efekty

Pokud chcete napsat text se stínováním, tak napište text, označte ho a v nabídce na horní vodorovné liště vyberte "filters -> shadows and grows -> drop shadow". Zde můžete navolit směr stínu, barvu stínu a tak dále. V nabídce "filters" vybíráte nejen stíny, ale také jakékoliv textury písma. Například "bumps -> relief print" (viz obrázek) nám udělá reliéf písmen.

Výsledek potom bude vypadat takto:

Nebo můžeme v nabídce "filters -> materials -> lizard skin" udělat písmo s ještěrčí texturou:

Nabídka "filters" skýtá opravdu nepřeberné množství efektů, které můžete na text aplikovat. S některými efekty se může stát, že bude písmo nečitelné, protože tyto efekty nejsou vždy určeny výhradně pro písmo, ale také pro jakýkoliv obrázek - tvar.DIDAKTIKA I

Lenka Kočová

zápočtový úkol
ÚKOL:

Textové efekty v Inkscapu

Napsat návod
POUŽITÝ PROGRAM:

Inkscape

verze 0.91

Copyright © 2016 Lenka Kočová
All Rights Reserved.