Logo a leták v Zoner Callistu

K charakteristickým znakům vektorové grafiky patří, že:

·        Pracuje s rovinnými útvary, jako jsou např. úsečky, mnohoúhelníky, kružnice, elipsy, křivky (na rozdíl od grafiky rastrové, která pracuje s pixely).

·        Zabírá méně paměti pro ukládání než grafika rastrová, ale spotřebuje více paměti operační než grafika rastrová, protože vše počítá pomocí souřadnic a rovnic.

Jedním z vektorových grafických editorů je Zoner Callisto, jehož současná patří pod freeware.

K základním úlohám řešitelným v tomto editoru patří vytvoření loga a letáku. Při vytváření těchto úloh budeme  mj. pracovat s pojmem Beziérova křivka, tj. s křivkou, která je určena body a tečnými vektory v těchto bodech.

Spuštěním Zoner Callista vstoupíme do prostředí tohoto programu a  zvolíme Soubor, Nový. Tato volba standardně obsahuje hlavní menu, vlevo hlavní panel nástrojů a k většině hlavních nástrojů nahoře alternativní panel nástrojů.

 

Úvodní poznámka ke tvorbě loga a letáku:

Jméno osoby, činnost, adresa a kontakty jsou fiktivní, jakákoli podobnost se skutečnými osobami je čistě náhodná.

 

Tvorba loga

 

·        Nejprve volíme Soubor, Nastavení dokumentu a ručně dopíšeme šířku a výšku (např. 100 mm a 40 mm).

Obrázek 1

·        Po zobrazení dokumentu a zvětšení měřítka (pomocí ikony lupa se znaménkem plus v hlavním panelu nástrojů) zvolíme v kreslených útvarech obdélník (stiskneme levé tlačítko myši na malém černém trojúhelníčku pod příslušnou ikonou v hlavním panelu nástrojů a následně tahem levého tlačítka myši vybereme obdélník).

Obrázek 2

·        Obdélník nakreslíme tahem levého tlačítka myši přes celý dokument a pomocí volby Galerie, Výplň (další parametry viz obrázek 2) ho vyplníme, v hlavním panelu nástrojů zvolíme ikonu Tvarování objektů (ikona černá šipka s obloučkem) a v alternativním panelu nástrojů klepneme levým tlačítkem myši na ikonu Převést na křivky (tj. na ikonu s kladívkem):

 

·        Dále stáhneme levým tlačítkem myši pravý horní roh obdélníku směrem k jeho pravému dolnímu rohu, klepneme levým tlačítkem myši na přeponu vzniklého pravoúhlého trojúhelníku a v alternativním panelu nástrojů zvolíme ikonu Změnit na křivku (jde o  již zmíněnou Beziérovu křivku). Tahem levého tlačítka myši za koncové body tečných vektorů křivku zdeformujeme:                                     

              Obrázek 3

                                                                         

Obrázek 4

 

·        Pomocí klávesových zkratek CTRL+C, CTRL+V útvar zkopírujeme přesně na sebe a dále v alternativním panelu nástrojů zvolíme levým tlačítkem myši Zrcadlení podle osy y a Zrcadlení podle osy x:                                                                                                                                                                                      

Obrázek 5

 

·        Nechceme-li, aby naše logo mělo bílý podklad, můžeme ho výše uvedeným postupem překreslit barevným obdélníkem (např. s kónickou výplní) a následně zvolit Objekty, Pořadí objektů a Úplně dolů:                                                                                                                                                    

Obrázek 6

 

·        V hlavním panelu nástrojů zvolíme ikonu Umělecký text (A), zvolíme šířku a výšku textu (viz obrázek), kterou můžeme ev. následně upravit, napíšeme jméno osoby a předmět činnosti (viz obrázek 7). Napsaný text dále vhodně umístíme do loga (viz obrázek 8), a to klepnutím na ikonu Výběr a editace objektů (ikona s bílou šipkou) a následným posunem pomocí stisknutého levého tlačítka myši.

Obrázek 7

 
Obrázek 7

 

Obrázek 8

·        Dále využijeme v alternativním panelu nástrojů ikonu Převést na křivky (ikona s kladívkem – klepnutím levého tlačítka myši na tuto ikonu získáme přístup k jednotlivým písmenům textu) a barevné palety dole, přičemž levým tlačítkem myši nastavujeme barvu obrysu písmene, pravým tlačítkem myši nastavujeme barvu výplně písmene (zvolené vystínování celého textu viz obrázek 9).

Obrázek 9

·        Kontaktní údaje napíšeme běžným textem (T – druhá volba v hlavním panelu nástrojů pod toutéž ikonou). Zvolíme vhodnou šířku a výšku písma, posun kontaktních údajů provedeme stejně jako u textu uměleckého. (Výsledek viz obrázek 10.)

Obrázek 10

·        Na závěr můžeme logo doplnit vhodnými situačními obrázky (např. staženými z Internetu). Volíme Úpravy, Vložit ze souboru, z příslušného alternativního panelu nástrojů můžeme pak pro libovolný z vložených obrázků (po jejich event.. regulaci velikosti) event. zvolit nějakou ze symetrií dle některé z os x, y či volné otáčení obrázku. Výsledek viz obrázek 11.

Obrázek 11

Tvorba letáku

·        Nejprve zvolíme Soubor, Nový, zachováme formát dokumentu A4 (210 mm x 297 mm).

·        Uměleckým textem napíšeme hlavní nadpis, stínování textu a podkreslení textu obdélníkem provedeme stejně jako v logu:

Obrázek 12

 

 

 

 

 

Obrázek 13

Obrázek 14

·        Ostatní texty napíšeme nástrojem pro běžný text, počáteční rozměry textu a velikost písma můžeme průběžně upravovat. Text vhodně posuneme. (Psaní běžným textem podrobněji viz logo.)

Obrázek 15

·        Klepnutím levého tlačítka myši na nástroj Tabulka v hlavním panelu nástrojů přidáme tabulku, zvolíme vhodný počet řádků a sloupců:

Obrázek 16

·        Tabulku vyplníme vhodným textem (při vhodně zvolené velikosti písma a výplni tabulky) , editaci libovolné z buněk provádíme dvojklikem levého tlačítka myši.

·        Následně vložíme logo (s použitím přesunu) do pravého dolního rohu letáku.

Obrázek 17

 

·        Okraje textu, loga a tabulky zarovnáme pomocí vodících linek. (Svislé (resp. vodorovné) vodící linky do dokumentu nasadíme tažením levého tlačítka myši ze svislého (resp. vodorovného) pravítka, objekty zarovnáme tahem levého tlačítka za ně směrem k vodícím linkám.)                                                                                                                                                                                                    

                Obrázek 18

 

·        Na závěr odstraníme vodící linky z dokumentu jejich opětovným tažením levého tlačítka myši za ně na pravítka a pokud chceme, můžeme ještě leták podkreslit obdélníkem se světlými barvami. (Technika podkreslení obdélníkem viz logo.)

Obrázek 19

 

Zdroje informací:

·        Uživatelská příručka Zoner Callisto 5.0 (viz odkaz http://docplayer.cz/314212-Uzivatelska-prirucka.html)

·        zkušenosti současných i bývalých kolegů gymnázia Litoměřická (RNDr. I. Rozumová, Ing. H. Pěničková, Ing. J. Kutálek, Mgr. O. Kučerová, Ing. P. Boháčková)

Vypracovala: RNDr. Lada Coubalová (kurz CŽV)