Jak udělat cover fotky do Wordpressu

Pro usnadnění redakční práce si prosím přečtěte následující návod, jak vytvářet cover fotky k článkům ve Wordpressu. Projdeme:

Výsledný obrázek by měl na webu vypadat zhruba takto:

Výběr podkladového obrázku

Pro vytváření coverů je potřeba vybírat obrázky

Vhodným zdrojem pro získávání obrázku je stránka Pixabay. Ta poskytuje legálně obrázky bez vodoznaků v dostatečné kvalitě. Vhodný obrázek na ní můžete vyhledat zadáním vhodného hesla, typicky používáme hesla jako

Po nalezení vhodného podkladového obrázku jej zkopírujeme do Malování následovně:

 1. levým tlačítkem klepneme obrázek, počkáme, než se objeví v plné velikosti,
 2. poklepeme pravým tlačítkem na obrázek,
 3. vybereme možnost kopírovat obrázek,
 4. otevřeme Malování,
 5. stiskneme Ctrl+V, čímž se dostaneme do stavu jako v následujícím obrázku.

Úprava podkladového obrázku

V Malování musíme nastavit velikost obrázku tak, aby korespondovala s velikostí obrázkového okna ve Wordpressu. Musíme také doplnit jméno autora a textu, a dbát přitom na to, aby bylo pokud možno ve středu obrázku. Postupujeme tedy následovně:

 1. Nastavíme správnou velikost: v horní liště poklepáme na File -> Properties a v dialogovém okně nastavíme velikost v pixlech na 1000x550.
 2. Pomocí nástroje pro psaní textu začneme doplníme jméno autora a textu. Nástroj najdeme na horní liště.
  Dbejme na následující:
  • Jakmile klikneme vně textového boxu, už jej nemůžeme upravovat, následující pokyny tedy probíhájí při aktivní práci s textovým boxem.
  • Používáme malé písmo Cambria, velikost 48, případně upravena dle délky jmen.
  • Bold používáme jen pro jméno textu, ne pro jméno autora.
  • Textový box se snažíme zarovnat co nejvíc na střed. Toho nejlépe docílíme tak, že box co nejlépe zarovnáme s textem a následně se ve spodní místě podíváme na jeho rozměry a polohu. Manuálním posouváním pak text umístíme do středu obrázku.
  • Ukládejme obrázky pod jednotným názvem "yy mm dd jmeno autora _ jmeno textu".

Nahrání obrázku do Wordpressu

Máme-li ve Wordpressu otevřený článek, ke kterému chceme přidat cover obrázek, stačí už provést pár závěrečných kroků:

 1. v pravém postranním menu nejdeme položku zvolit náhledový obrázek a poklepeme na něj,
 2. z počítače přetáhneme obrázek do vyskočivšího dialogového okna
 3. ťukneme na obrázek a vpravo dole stiskneme tlačítko Zvolit náhledový obrázek.

Tím je nahrávání cover obrázku k textu hotovo.

Před vypublikováním bychom se ještě měli podívat na náhled textu, jestli nejen obrázek vypadá tak, jak má.