SVN - co jsou větve (branches) a jak je používat

V tomto článku si řekneme, co jsou v SVN branches (větve), k čemu jsou a jak je inteligentně používat, aby byly ku prospěchu. Text předpokládá základní znalost SVN a pojmů jako je Repository, commit, update.

Je užitečný i pro lidi, kteří už někdy s větvemi pracovali, zvlášť, pokud narazili na nějaký problém. Ukazuje, jak je používat, aby nám byly ku prospěchu a nepřidělávaly víc problémů neý kolik jich řeší.

 Nebudu samozřejmně tvrdit, že následující popis představuje jediný způsob, jak větve v SVN používat, ale rozhodně je potřeba zacházet s nimi s vědomím toho, co děláme.


Napřed tedy o co vlastně jde: Větve v SVN představují nástroj, jak udržovat více variant jednoho projektu. Nemyslí se tím základní vlastnost SVN udržovat pomocí revizí záznam o každé změně. Se vznikem branch vznikne nová kopie projektu, kterou pak lze upravovat nezávisle na hlavní větvi.

Ukážeme si zde dvě různá použití a to formou praktické ukázky včetně toho, kam kliknout a co kam napsat v programu TortoiseSVN.

Na konci textu najdete shrnutí pomocí schématického obrázku a pomocí několika stručných tipů.

Napřed ilustrační obrázek:Trunk (kmen) postupně roste, jak přib�vaj� jeho verze, branche (větve) se z něj odděluj�Výchozí zdrojový kód

Pracujeme s projektem, který má pracovní jméno Kalkul a jde o systém evidence zvířat v zoo. Řekněme, že máme programátora, který je zodpovědný za vývoj jedné komponenty pro tento systém.

První verze komponenty, kterou vytvořil vypadala takto:

Jednoduch� tř�da, kter� m� jednu proměnnou „jmeno,“ a metodu, kter� tuto proměnnou vyp�še v r�mci zform�tovan�ho textu, kde je ovšem drobn� chybka.

Možná někdo zaznamenal, že v kódu je chybka - programátorovi se zaseklo "J." On, ani žádný jeho kolega si jí ovšem dlouho nevšiml, takže si jí zatím nebudeme všímat ani my a časem uvidíme, jak si s ní poradí.

Programátor samozřejmě třídu commitnul, což byla zcela běžná operace, při které nic jako branch nepotřeboval, ale pro připomenutí:

Commit nově vytořen� tř�dy.

Po tomto commitu se třída začala využívat v aplikaci a nějakou dobu byli všichni spokojení

Dočasná větev

Branch můžeme použít v situaci, kdy plníme nějaký dlouhodobější úkol, u kterého bychom rádi použili SVN i pro zálohování mezivýsledků a přitom nechceme, aby se dočasná podoba naší práce projevila ve společném úložišti. Po dokončení úkolu všechny změny reintegrujeme do trunku a branch nebude potřeba dále používat. Operaci, kdy změny provedené v jedné větvi přenášíme do trunku (nebo naopak, popřípadě mezi větvemi) nazýváme merge.


Náš programátor, se tedy jednou rozhodl, že funkcionalitu komponenty rozšíří.

Napřed vytvořil novou větev:

Klikneme pravým tlačítkem na pracovní kopii trunku, který bude základem pro branch

Pravým tlačítkem kliknul na adresář s pracovní kopií trunku. (Dělá to jen proto, aby TertoiseSVN věděl, s jakým repozitářem se bude pracovat. Obsah lokálního disku se k ničemu nepoužije, veškeré změny proběhnou na serveru). Vybere příkaz Branch/tag.

Nejjednoduší způsob pro výběr umístění nové větve je využít repo - browser (otevření kliknutím na zvýrazněnou ikonku).

Nejjednoduší způsob pro výběr umístění nové větve je využít repo - browser (otevření kliknutím na zvýrazněnou ikonku). SVN vám dovolí téměř cokoliv, ale držte se zásady, že branch patří do adresáře branches. Dočasné větve je zvykem pojmenovávat způsobem, který indikuje jejich účel.

Nastavení - nepřepínat do nové branch a použít jako základ branch HEAD revizi.


Všimněte si zakroužkovaných nastavení - rozhodně nedávejte přepnout working copy do nové branch. Pro zachování duševního zdraví je dobré držet se zásady, že každý lokální adresář jednoznačně odpovídá něčemu v repository a to se nemění. Vzhledem k tomu, že tato větev je určena k tomu, aby všechny změny z ní jednou byly integrovány zpět do trunku, nemá smysl využívat jako základ větve cokoliv jiného, než HEAD revizi z trunku.

Vytvořil si adresář, kde budou umístěny větve pro tento projekt a do něj provedl checkout nově vytvořené větve:

Pro nově vytvořenou branch musíme provést checkout

Adresář je dobré pojmenovat nějak mnemotechnicky.

Otevřel soubor Zvire.cs ze správné branch a provedl první změnu, se kterou mohl rovnou provést commit, i když nechala komponentu v nekonzistentním stavu:

Přidán komentář, přidána proměnná, ale slibovaný efekt ještě není doprogramovaný.

Později komponentu dokončil a opět provedl ve větvi commit:

Přidána praktická funkčnost nové proměnné.

Protože má hotovo, může začít s operací merge. První krok (není na screenshotu) je update trunk na nejnovější verzi.

Poté zadal příkaz merge:

Pravé tlačítko na pracoví kopii trunk a zadat příkaz merge.

Protože provádí merge do trunku, zadá příkaz nad pracovní kopií trunku a tentokrát bude s touto kopií pracovat u sebe na disku.

Spustí se následující průvodce:


V první obrazovce vybereme "merge range of revisions".


Vybere "range of revisions."

Následuje obrazovka průvodce s nejdůležitějšími nastaveními:

Vybereme branch a řekneme, že chceme všechny změny.

Zde zvolí branch, ze které provádí merge (může zase použít repo - browser) a nastaví, že chce všechno, co tam změnil.

Na poslední obrazovce je nejlepší nechat všechna nastavení tak jak jsou:

Nechat všechno jak je

Provedením merge se změnil obsah adresáře s trunkem:


U lokální kopie trunku máme ikonku indikující, že tam jsou nenakomitovaná změny.

Tyto změny se ale zatím nijak neprojevily na serveru. Ale to není žádný problém, programátor prostě provede commit, stejně jako kdyby ke změnám došlo jakýmkoliv jiným způsobem:

Okno pro commit úprav komponenty

Vidíme všechny změny provedené na komponentě ve větvi.

Všechny změny, které programátor provedl v rámci větve a pak si je vytáhl do pracovní kopie trunku se nahrají v rámci jedné operace commit.

Hotovo.

Trvalá větev

Druhá situace kdy použijeme branch nastane, když chceme vytvořit novou verzi projektu, ke které se můžu chovat specifickým způsobem i když vývoj v trunku postupuje dál. Typické využití je, že firma v nějaké fázi vydá pojmenovanou verzi produktu, která je stabilní z hlediska poskytovaných vlastností. V SVN vytvoří branch, která jasně definuje, jak tato verze vypadá. Pro commit do takové větve pak existují jasně stanovená pravidla (např. jenom opravovat chyby, přidávat jenom explicitně vybrané nové vlastnosti, schválení release managerem apod.) - ta závisí na politice firmy.

Pokud nad větví probíhá nějaký vývoj, často platí, že chceme provádět stejné úpravy nad ní i nad trunkem. Opět můžeme používat merge.

Práce s trvalou větví vypadá technicky skoro stejně jak jsme si již ukázali, takže budu při popisu trochu stručnější.

Když se firma rozhodla vydat novou verzi softwaru náš programátor byl pověřen vytvořením nové větve. V průvodci pro novou branch vypadala Obrazovka s nastavením větve takto:

Název branch odpovídá verzi, kterou tato větev reprezentuje. Branch můžeme odvodit od nějaké starší revize.
Název zvolil tak, aby odpovídal jménu verze, kterou má tato větev definovat. Narozdíl od dočasné větve, dává smysl vytvořit trvalou branch na základě nějaké starší revize (holt nechceme, aby změny provedené po nějakém datu byly součástí té verze - nebo přinejmenším ne automaticky). Zase platí, že nová větev vznikla jenom na serveru a na lokální disk musíme provést checkout.

Možná si ještě vzpomenete, že v modulu byla chyba. Té si konečně někdo všiml a v trunku ji opravil:
Zmizela nadbytečná "J" v komponentě.

Programátor zodpovědný za novou verzi chce mít tuto chybu opravenou i ve větvi pro tuto verzi. Může provést merge z trunku do této větve velmi podobně jako se to dělá naopak. Jeden rozdíl tu bude - nechce zahrnout všechny změny z trunku. V první obrazovce průvodce zase zvolí "Merge a range of revisions," ve druhé provede nějaké úpravy:
Pro výběr revize (revizí), které chceme zahrnout do merge můžeme použít svn log.
Nastaví, že zdrojem pro merge je trunk a vybere revizi, která opravuje chybu. Protože tohle číslo nezná, využije možnosti vybrat správnou revizi pomocí logu.

Po dokončení merge má chybu opravenou u sebe v pracovní kopii a ještě musí provést commit na server:
Commit změn provedených mergem.

Práce s větvemi a merge větví - schématický obrázek

Obrázek zachycuje práci s dočasnou větví - od vytvoření po merge. Práce s trvalou větví je velmi podobná.
Za obrázkem ještě následuje krátké shrnutí.

Shrnutí