Poznámky ze cvičení

Po 12:20 - 13:50 SW1

(2.10.) Úvod (Tomáš Dvořák)

(9.10.) Huffmanův kód (Tomáš Dvořák)

(16.10.) Úvod do programování v jazyce Python (Martin Postupa)

(30.10.) Úvod do programování v jazyce Scratch (Dominik Šulc)

(13.11.) Programování v jazyce Python pro (mírně) pokročilé [html] (Adam Dominec)

(27.11.) Grafický editor GIMP (František Wolf)

(27.11) Sazba dokumentů v TeXu

(4.12.) Adobe Dreamweaver: nástroj pro vývoj webu [pdf] ([Iva Kreslová)

(11.12.) SketchUp [pdf] (David Tomandl)

(18.12.) Beamer [pdf] (Radovan Kneblík)

 

Hodnocení prezentací

průměr | směrodatná odchylka
srozumitelnost
uspořádanost
připravenost
zajímavost
celkové

počet
respondentů

Postupa
1,5
0,6
2,0
0,8
2,3
0,5
2,5
1,0
2,5
0,6
4
Šulc
1,2
0,4
1,6
0,5
2,2
1,1
2,4
1,5
2,6
0,9
5
Dominec
1,0
0,0
1,5
0,6
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
4
Kreslová
1,7
0,6
2,0
0,0
1,7
0,6
2,3
0,6
2,0
0,0
3
Tomandl
1,7
0,6
1,3
0,6
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
3
Kneblík
1,3
0,5
1,3
0,5
1,0
0,0
1,3
0,5
1,0
0,0
4