Algoritmy komprese dat

2020/21

Audion and Video Compression Handbook of Data Compression Introduction to Data Compression Data Compression Book

ZS 2/0 Zk

Út 14:00 - 15:30 Zoom

Výuka probíhá distančně na platformě Zoom

Pozvánka bude zaslána všem zapsaným posluchačům emailem na začátku semestru

Materiály k předmětu jsou k dispozici na Moodle UK >>>