Algoritmy komprese dat

2023/24

Přehled algoritmů používaných pro bezztrátovou i ztrátovou kompresi dat


Audion and Video Compression   Handbook of Data Compression   Introduction to Data Compression   Data Compression Book

ZS 2/0 Zk

Út 9:00 - 10:30 S3

Výuka probíhá prezenčně v anglickém jazyce

Studijní materiály jsou k dispozici online na Moodle UK