ROČNÍKOVÝ PROJEKT

0/0 Z

Cílem předmětu je vypracování rozsáhlejšího softwarového díla v libovolném běžném programovacím jazyce. Předmět probíhá formou samostatné práce a konzultací s vedoucím. Vypracování zahrnuje specifikaci, implementaci, nasazení a příslušnou dokumentaci softwarového díla.

Ročníkový projekt se standardně zahajuje v letním semestru 2. ročníku a typicky na něj navazuje bakalářská prace. Během prvního týdne v semestru proběhne úvodní přednáška, po které se studenti individuálně přihlásí k vedoucím. Zbytek semestru probíhá formou konzultací s vedoucím. Součástí práce na projektu je detailní specifikace, implementace, testování, nasazení, vývojová dokumentace a uživatelská příručka.