Zkouška

z předmětu NPRG005 má část písemnou i ústní

Pro přihlášení ke zkoušce bude třeba zápočet !

Přihlašujte se elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému