Poznámky z přednášek

 

Poznámky z přednášek jsou dostupné prostřednictvím Moodle UK [html]
Klíč k zápisu obdrží posluchači na první přednášce

 

Moodle UK