Prolog

SWI Prolog : vývojové prostředí zahrnuje překladač, editor zdrojového kódu, grafický debugger

R. Kryl: Neprocedurální programování a úvod do programovacího jazyka Prolog [pdf]

Neřešené příklady na stránkách RNDr. Jana Hrice

Haskell

Haskell Platform : balíček nástrojů pro vývoj v jazyce Haskell

Vývojové prostředí

Visual Studio Code : po instalaci rozšíření