Prolog

SWI Prolog : vývojové prostředí zahrnuje překladač, editor zdrojového kódu, grafický debugger

R. Kryl: Neprocedurální programování a úvod do programovacího jazyka Prolog [pdf]

Neřešené příklady na stránkách RNDr. Jana Hrice

Haskell

Instalátor GHCUp vám nainstaluje

Vývojové prostředí

Visual Studio Code : po instalaci rozšíření