Neprocedurální programování 2017/18

2/2 Zk, Z

přednáška Út 12:20 - 13:50 S3

cvičení Po, Út, St, Pá (7 paralelních sekcí)

SWI Prolog    Haskell Wiki

Principy logického a funkcionálního programování
vyloženy prostřednictvím programovacích jazyků
Prolog a Haskell

Programming in Prolog        Real Worl Haskell   

Poznámka k výuce v anglickém jazyce

 • přednáška a cvičení v anglickém jazyce jsou určeny primárně pro program Bachelor of Computer Science

 • ostatní posluchači se mohou zapsat se souhlasem vyučujícího

 • forma výuky neumožňuje kombinovat českou a anglickou přednášku / cvičení

Prerekvizity

 • základy programování na úrovni předmětů Programování I a II [NPRG030, NPRG031]
  (podstatné)

 • základy algoritmů a datových struktur na úrovni předmětu Algoritmy a datové struktury I [NTIN060]      
  (užitečné pro řešení některých úloh)

 • základy matematické logiky na úrovni předmětu Výroková a predikátová logika [NAIL062]
  (vhodné leč nikoliv nezbytné)