Škola učitelů informatiky (ŠUI)

Katedra softwaru a výuky informatiky MFF UK
Česká informatická společnost, sekce Moderního programování
Odkaz na facebook

Škola učitelů informatiky 2017

14. srpna – 25. srpna 2017 | Lipnice nad Sázavou

Organizace školy

Kurs začíná v pondělí 14. srpna v poledne a končí v pátek 25. srpna ráno. Neděle je volná.

Po velmi dobrých zkušenostech z minulých let se kurs bude opět konat v odborném učilišti kamenickém v Lipnici nad Sázavou. Ubytování je v internátu v třílůžkových pokojích, sprchy a záchody jsou na chodbě. Jídlo je třikrát denně (snídaně, oběd a večeře) plus svačina.

V pondělí 14. srpna v poledne zajistíme společnou dopravu z vlakového nádraží ve Světlé nad Sázavou až na místo konání Školy. Obdobně po zakončení Školy zajistíme dopravu účastníků na nádraží do Světlé nad Sázavou.

Kromě prvního dne bude následující denní režim:

přednášky nebo cvičení
8:00 – 9:30
9:45 – 11:15
11:30 – 13:00
16:55 – 18:25
snídaně 7:15 – 7:45
oběd 13:05 –13:30
večeře 18:30 – 18:50

V odpoledních hodinách je osobní volno, po večeři konzultace, rozšiřující přednášky, samostatná práce na počítačích, společenský program atp. Kromě přednášek a cvičení probíhá výuka i v mnoha jiných formách, které vznikly a osvědčily se během minulých běhů Školy. Podíl těchto složek výuky se běh od běhu Školy velmi liší a vychází především ze zájmů, přání a znalostí účastníků konkrétního běhu.

První pondělí jsou tři přednášky odpoledne; v neděli je volno, jen nepovinný odborný program v podvečer. Poslední den je odjezd po snídani.

Po obědě bude vždy 3 hodiny osobní volno. Okolí Lipnice je velmi pěkné, v přilehlých lesích je několik vytěžených lomů s krásným koupáním (i když trochu studenou vodou). Volné neděle je možné využít k výletům do Posázaví.

Na začátku druhého týdné bývá do odpoledního programu zařazen závod v orientačním běhu/chůzi, ve kterém zvítězí každý, kdo se zúčastní. Neuděláte chybu, pokud si přivezete vlastní buzolu.

V případě Vašich zvláštních požadavků týkajících se stravování, je nutné tyto hlásit dopředu (nejlépe při podání přihlášky).

Nejpozději do 25. června 2017 zašleme přihlášeným účastníkům podrobnější pokyny týkající se Školy, které budou zveřejněny i na těchto stránkách.

Informace o způsobu přihlášení a podmínky účasti na Škole

Cena Školy:
 • školné 3300 Kč – včetně učebních materiálů; pokud budou školné i ubytování zaplaceny do 15. března, poskytneme slevu na školném 500 Kč
 • ubytování 1870 Kč – 11 nocí
 • stravné 2310 Kč – denně snídaně, oběd, svačina a večeře

Podrobnější informace o způsobu placení najdete zde (informace o platbě) nebo v přihlášce.

Škola učitelů informatiky má v současné době dvě akreditace MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP. Akreditace MŠMT usnadňuje školám financování účasti jejich učitelů na Škole učitelů informatiky – např. může být použito účelových prostředků na vzdělávání učitelů. Účast je také možné hradit ze zjednodušených evropských projektů („šablon“) MŠMT pro SŠ. Obě akreditace jsou platné, můžete tedy použít jakoukoliv z nich.

 • Akreditace s číslem 36098/2015-1-967 platí pro roky 2016-2018 a je na 76 odučených hodin.
 • Akreditace s číslem 12357/2017-1-750 je platná od 16.6.2017 do 19.6.2020 a je na 83 odučených hodin.
V případě financování Školy ze zjednodušených evropských projektů MŠMT pro SŠ, kde je potřeba kurz minimálně v rozsahu 80 hodin, použijte akreditaci s číslem 12357/2017-1-750. Účastníkům Školy bude pro tyto účely vydán certifikát o absolvování vzdělávacího programu v délce více než 80 hodin.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Kapacita letošní Školy už je vyčerpána. Přijímáme přihlášky na pozice náhradníků.


Letos se můžete přihlásit také vyplněním on-line formuláře.

Přihlášky posílejte:

 • poštou na adresu:

  ČIS sekce MOP
  KSVI MFF UK
  Malostranské nám. 25
  118 00 Praha 1

 • e-mailem: lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
 • nebo faxem: 257 533 961

Podrobnější informace můžete získat na adrese lipnice@ksvi.mff.cuni.cz nebo na telefonu 951 554 209 nebo 951 554 110.

Letošní Škola je už naplněná, přijímáme přihlášky na pozice náhradníků.

On-line přihláška

Letos se můžete přihlásit vyplněním on-line formuláře.

Ke stažení

Přihlášky posílejte

 • poštou na adresu:

  ČIS sekce MOP
  KSVI MFF UK
  Malostranské nám. 25
  118 00 Praha 1

 • e-mailem: lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
 • nebo faxem: 257 533 961

Podrobnější informace můžete získat na adrese lipnice@ksvi.mff.cuni.cz nebo na telefonu 951 554 209 nebo 951 554 110.

poslední změna této stránky: -   |   lipnice@ksvi.mff.cuni.cz   |   KSVI Home Page   |   School of Informatics