Programy k přednášce NMIN101 Programování 1

Ciferný součet
Eukleidův algoritmus (s odčítáním)
Eukleidův algoritmus (s modulem)
Prvočíselný rozklad (základní verze - krátký zápis)
Prvočíselný rozklad (delší kód, ale trochu rychlejší výpočet)
Formátování výstupu (integer)
Formátování výstupu (real :n)
Formátování výstupu (real :n:m, pevné m)
Formátování výstupu (real :n:m, pevné n)
Test prvočíselnosti (bez typu boolean)
Test prvočíselnosti (využití typu boolean)
Hornerovo schéma
Eratosthenovo síto (základní verze)
Eratosthenovo síto (časová optimalizace)
Třídění - přímý výběr
Třídění - přímé vkládání
Bublinkové třídění
Eukleidův algoritmus (s funkcí)
Převod čísla z binární soustavy
Převod čísla do binární soustavy
Převod čísla z hexadecimální soustavy
Převod čísla do hexadecimální soustavy
Eukleidův algoritmus (s rekurzí)
Fibonacciho čísla
Všechna K-ciferná čísla
Variace s opakováním
Kombinace bez opakování
Součet zadaných čísel se znaménky +/-
Rozklad čísla na součet všemi způsoby
Proskákání šachovnice koněm - základní
Proskákání šachovnice koněm - s heuristikou
Osm dam na šachovnici
Vyhodnocení aritmetického výrazu
Hanojské věže
Nejkratší cesta koněm na šachovnici
Nejkratší cesta koněm na šachovnici - optimalizace
Vyhodnocení výrazu - nepřímá rekurze
Zobrazení kódů kláves
Třídy ekvivalence - řešení s množinami
Třídy ekvivalence - řešení s čísly tříd v poli
Aritmetické přetečení (vliv {$Q+})
Zaokrouhlovací chyby X=X+1
Součet N hodnot 1/N
Plocha pod grafem funkce - parametr typu funkce
Plocha pod grafem funkce - proměnná typu funkce