Programy k přednášce NMIN102 Programování 2

Operace s haldou - základní verze
Operace s haldou - optimalizace
Přihrádkové třídění
Quicksort - s rekurzí
Quicksort - bez rekurze
Mergesort
Nalezení K-tého nejmenšího prvku
Slévání dvou souborů (první verze)
Slévání dvou souborů (druhá verze)
Vnější třídění
Zásobník - lineární spojový seznam
Fronta - lineární spojoý seznam
Dynamické pole
Auta s pískem - simulační program
Auta s pískem - ukázkový vstup
Auta s pískem - ukázkový výpis průběhu simulace
Součin řady matic - backtracking
Součin řady matic - dynamické programování
Triangulace mnohoúhelníka - jen hodnota
Triangulace mnohoúhelníka - výpis diagonál
Problém batohu
Komponenty souvislosti grafu
Minimální kostra grafu
Test bipartitnosti grafu
Topologické třídění
Nejkratší cesta v neohodnoceném grafu
Dijkstrův algoritmus
Dijkstrův algoritmus s více kritérii
Vyhodnocení výrazu v postfixu (zásobník v poli)
Vyhodnocení výrazu v postfixu (zásobník v LSS)
Převod výrazu z infixu do postfixu (názorný zkracovaný výraz)
Převod výrazu z infixu do postfixu (efektivnější indexování výrazu)
Unit pro práci se zlomky
Objektové programování 1
Objektové programování 2
Objektové programování 3
Objektové programování 4
Objektové programování 5
Objektové programování 6
Objektové programování 7
Objektové programování 8
Objektové programování 9
Objektové programování 10
Objektové programování 11
Objektové programování 12
Objektové programování 13
Objektové programování 14
Objektové programování 15
Objektové programování 16
Objektové programování 17
Objektové programování 18