Foto Znak MFF

Doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK
Katedra softwaru a výuky informatiky


Pracoviště

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra softwaru a výuky informatiky
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
4. patro, pracovna 404

Telefon

  221 914 215

E-mail

  pavel.topfer <at> mff.cuni.cz

Výuka v LS 2017/2018

NMIN102  Programování 2 - přednáška pro Bc. M/1  St 3-4  9:00-10:30  M1
NMIN102  Programování 2 - cvičení pro Bc. M/1/50  Čt 11-12  15:40-17:10  K4
NMIN102  Programování 2 - cvičení pro Bc. M/1/51  Čt 13-14  17:20-18:50  K4
NPRG031  Programování II - konzultace pro CŽV - KVVVPI  Pá 9-12  14:00-17:00 sudé týdny (liché kalendářní)  S5