Úvod
Algoritmus zpětného šíření
Kolmogorovy sítě
VC dimenze
Asociativní sítě
Hopfieldovy sítě
Učení bez učitele
Segmentace hloubkových map
Genetické algoritmy