Stránka projektové komise


Aktuality

9.9.2014 14:08:39

  Projekty, vedoucí a oponenti na obhajoby 19.9.2014 v S4
  bez titulů, časy a pořadí. Případné návrhy na změnu pořadí posílejte
  na adresu tajemníka projektové komise (Tomas.Holan[at]mff.cuni.cz).

  -------------------------------------------------------------------
   12:21 XCoptr  Barták  Obdržálek
   12:51 DrLabs  PLch   Gemrot
   13:21 PIS   Nečaský Svoboda
   13:51 Textan  Bojar  Kuboň
   14:21 PikatP  Pilát  Steinhauser
   14:51 ÚpA   Píš   Jančík
  -------------------------------------------------------------------

  Upozornění:
  Za předvedení projektu NEBUDE považováno promítání připraveného videa.   
  Pokud Váš projekt z nějakých důvodů naživo předvést nelze,
  domluvte se včas s Komisí na případné alternativě.

  ........ konec hlášení v českém jazyce .......................................

  Project, supervisors and reviewers for defence 19.9.2014 in S4, without degrees,
  times and orders. Requests for the change of order let be sent
  to the secretary of the Commission (Tomas.Holan[at]mff.cuni.cz).

  -------------------------------------------------------------------
   12:21 XCoptr  Barták  Obdržálek
   12:51 DrLabs  PLch   Gemrot
   13:21 PIS   Nečaský Svoboda
   13:51 Textan  Bojar  Kuboň
   14:21 PikatP  Pilát  Steinhauser
   14:51 ÚpA   Píš   Jančík
  -------------------------------------------------------------------

  Warning:
  For demonstration of projects will not be considered a projection of prepared video.
  If your project for some reasons can not be demonstated,
  contact the Commission for possible alternatives.
  
3.9.2014 12:57:34

  V případě nepřítomnosti paní Košnářové
  můžete projekt odevzdat na sekreteriátě KSI/KTIML (3.patro).

  ........ konec hlášení v českém jazyce .......................................

  During the absence of Mrs. Košnářová
  you can submit your project to the secretary
  of KSI/KTIML departments (3rd floor).
4.4.2014 11:52:50

  Data příštích obhajob:
  
   20.06.2014
   19.09.2014
   12.12.2014
   20.03.2015   
   
  D-15 odevzdání projektu paní Košnářové (S 124, 1. patro)      
  D-30 do 8:00 přihlášení mailem na adresu Komise.   
  
  ........ konec hlášení v českém jazyce .......................................

  Dates of next defences:
  
   20.06.2014
   19.09.2014
   12.12.2014
   20.03.2015    
  
  D-15 delivery of the project to Mrs. Košnářová (S 124, 1. floor)     
  D-30 before 8:00 check in by e-mail to the address of the Commission 
  
10.10.2008 14:14:15

  Pokud posíláte mail na adresu projektové komise,   
  přidejte do předmětu zprávy 
  
        NPRG023
        
  (opatření kvůli spam-filtru).
10.10.2008 14:14:15

  Sending an e-mail to the project commission,   
  add the

        NPRG023

  into the message subject field (for the spam-filter).

Odkazy

Pravidla pro Projekty / Rules of the projects
Prováděcí ustanovení / Details
Seznam projektů:
Podle data poslední změny / By the date of the last change
Podle vedoucích/ By the supervisors.
Seznam účastníků projektů / List of students.
Nové projekty / New projects.
Zkušenosti z obhájených projektů / Experience from the projects

E-mail projektové komise / E-mail of the Project commission: projektova.komise .at. ksi.ms.mff.cuni.cz, předmět zprávy nechť obsahuje "NPRG023" / subject let contains "NPRG023"
wiki,matfyz.cz - Jak si zapisovat projekt

Složení projektové komise / Members of Project Commission

Rudolf Kryl - předseda komise
Filip Zavoral
David Bednárek
Tomáš Holan - tajemník komise / secretary of the commission
František Mráz
Vladislav Kuboň
Dan Lukeš
Karel Richta
Tomáš Bureš
Petr Hnětynka