RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.

e-mail
Tomas.Holan@mff.cuni.cz
web
http://ksvi.mff.cuni.cz/~holan/
tel.
221 914 241
kancelář
404, 4. patro, Malostranské nám. 25


Motto: Počítač je dobrý sluha, ale zlý pán.


Aktuality, změny


Výuka

Denní studium - Zimní semestr 2016/2017

 1. NPRG030 Programování I - přednáška

 2. NPRG030 Programování I – cvičení

 3. NMIN201 Objektově orientované programování

 4. NMIN201 Objektově orientované programování – cvičení

 5. Didaktika uživatelského software I - NDIN011

 6. NMIN101 Programování 1 - přednáška za doc Töpfera


48. Správná cesta

Denní studium - Letní semestr 2015/2016

 1. NPRG031 Programování II

 2. NPRG031 Programování II - cvičení
  • NPRG031 Karolínka
  • Náměty na zápočtové programy
        * do 30.5.2016 8:00 mi pošlete mail, co jste si vybrali
        * do 31.7.2016 24:00 mi pošlete mailem hotový program, včetně dokumentace
       
  • 
        Potřebné body v CodExu:
        * cvičení Po 15:40:  77 bodů
        * cvičení Čt 10:40:  84 bodů
   
        Pokud někomu chybí body, získáte je vyřešením dodatečných úloh v poměru 3:1.
       

 3. NMIN102 Programování 2 – cvičení
  • NMIN102 Karolínka
  • 
        Potřebné body v CodExu:
        * cvičení Pá 10:40:  112 bodů
   
        Pokud někomu chybí body, získáte je vyřešením dodatečných úloh v poměru 3:1.
       

 4. NPRG045 Ročníkový projekt

 5. NSZZ031 Vypracování a konzultace bakalářské práce
 6. Didaktika uživatelského software II - NDIN012 pro CŽV

Všechny semestry...

 1. NPRG023 Softwarové projekty

Knížky

Delphi v příkladech Visual Basic v příkladech C++ Builder v příkladech Kylix v příkladech The Golden Ratio Determined Using a Ruler and Compass Zlatý řez kružítkem a pravítkem Geometria Grafika Komputer

Programy

GeoTest
Broučci
Evropa 2045
Labyrint