Zkouška

1. Požadavky ke zkoušce budou upřesněny na úvodní přednášce

2. Ke zkoušce se přihlašujte elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému.