Prolog

SWI Prolog : vývojové prostředí zahrnuje překladač, editor zdrojového kódu, grafický debugger apod.

R. Kryl: Neprocedurální programování a úvod do programovacího jazyka Prolog [pdf], [zip]

Neřešené příklady na stránkách RNDr. Jana Hrice

Scheme

DrRacket : vývojové prostředí pro experimenty s jazykem Scheme (nástupce překladače DrScheme)

Haskell

Haskell Platform : balíček nástrojů pro vývoj v jazyce Haskell