Přihlášení

SVOČ 2012

Letos se koná již 13. ročník soutěže SVOČ v matematice. Soutěž pořádá Česká matematická společnost Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenská matematická spoločnosť, sekcia Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Soutěž je (od roku 2003) mezinárodní, konkrétně Česko - Slovenská. Tento ročník se odehraje v Bratislavě. Termín přihlášení (a registrace) prací do mezinárodního kola je 30. dubna, samotná soutěž se koná od 21. do 23. května. Účastníci z MFF by si měli být vědomi i fakultních instrukcí a z toho jim plynoucí povinnosti kontaktovat příslušného koordinátora své sekce do 15. dubna.