Přihlášení

Konference o nových technologiích a vzdělávání EDULEARN12

Začátkem července se Barceloně uskutečnila konference EDULEARN12. Kromě příležitosti prezentovat vlastní příspěvek jsme stihli načerpat několik zajímavých nápadů a získat několik cenných kontaktů.

Vybrané příklady:

  • V několika vystoupeních zazněla variace na spojení "keyboard courage". Učitelé i výzkumníci si všímají, že ve virtuálním prostředí se studenti mnohem méně ostýchají interagovat tak, jak bychom často rádi viděli při vyučování. Žáci diskutují, sdílejí své názory, hodnotí se, spolupracují v týmech, v cizích jazycích konverzují. Zajímavý speciální případ je výuka jazyků ve virtuálních prostředích. Na jedné straně pomáhá anonymita, na druhé straně motivuje realismus 3D světů. Učitelé se učí tohoto jevu využívat, mne přitom napadá otázka: Jak toho využít k posílení "face to face courage"? A s tím souvisí: je její nedostatek nutně negativní? Umíme říct, v jaké situaci je který přístup lepší?
  • Druhý motiv, který se často opakoval: Koncept digitálních přistěhovalců a domorodců je patrně zajímavý např. sociologicky, ale neznamená, že mládež (domorodci) si s technologiemi, se kterými vyrůstá, rozumí. Učitelé, kteří s takovým předpokladem připravovali svou výuku, často narazili.
  • Kolegyně Mária Csernoch z maďarského Debrecenu nahradila několik úvodních hodin programování a algoritmizace prací v Excelu (článek s ukázkou). Podmíněné počítání, maticové vzorce, a okamžitě zřetelný výsledek patrně vedou k rychlejšímu vstřebání následujících kapitol, které už probíhají v C. Paní Csernoch je navíc ochotna nám poslat hotové přípravy - kdo by měl zájem, může se ozvat.
  • S. Kazak používá na základoškolské úrovni software TinkerPlots k modelování náhodných jevů, čímž podporuje alternativní přístup k pochopení pojmu pravděpodobnosti - nikoliv jako vypočtený poměr příznívých a všech jevů, ale jako limitu tohoto poměru zjišťovaného experimentálně.
  • Na stránce www.team-match.com/edu najdeme nástroj pro algoritmické sestavování týmů na základě vyplnění dotazníku a průběžného hodnocení úrovně týmové práce. Učitel nastaví velikost týmů a základní parametry (spíš podobní, nebo spíš různí lidé, atp.) a algoritmus studenty do týmů rozdělí. Vtipné je, že i nepříjemně sestavené týmy přijímají studenti lépe, než kdyby rozdělení určil učitel. Přece když počítač říká, že to tak má být...
  • Milý příspěvek z Turecka se týkal výuky akademického psaní a správného odkazování na zdroje. Místo prostého sdělení sdělení o citačních pravidlech a normách a případných univerzitních postizích vede Hülya Görür Atabaş studenty k pochopení širších souvislostí plagiátorství skrze diskuse o modelových situace a další aktivity. Obvykle nudnou kapitolu se jí podařilo zpracovat komplexně, poutavě, a patrně i funkčně.

Jak vidno, konference splnila svůj účel: přivezli jsme si řadu inspirativních myšlenek. Na závěr jsme využili příležitost blíže poznat Barcelonu, což taky stálo za to.