Přihlášení

Korespondenční seminář z programování (KSP)

KSP je jedním z korespondenčních seminářů, které pořádají posluchači MFF UK pro studenty středních škol. Řešením úloh KSP získávají středoškoláci praxi ve zdolávání nejrůznějších algoritmických problémů a také hlubší náhled na mnohé disciplíny informatiky.
http://ksp.mff.cuni.cz

V každém ročníku semináře řeší studenti několik sérií úloh, postupně dostávají zadání a studijní texty, svoje opravená řešení a také vzorová řešení všech zadaných úloh. Dvakrát ročně pořádá KSP týdenní soustředění. Podzimní soustředění je určeno pro nejlepší řešitele uplynulého ročníku semináře, jarní soustředění je otevřené pro všechny začínající zájemce o programování.