Přihlášení

Matematická olympiáda - kategorie P

Kategorie P (programování) je samostatnou kategorií Matematické olympiády s úlohami zaměřenými na algoritmizaci a programování.
http://mo.mff.cuni.cz/

Soutěž je určena všem studentům středních škol. Jejím vyhlašovatelem je MŠMT, odbornou náplň zajišťují pracovníci informatické sekce MFF UK s pomocí studentů fakulty. Na rozdíl od jiných programátorských soutěží středoškoláků, v nichž jde většinou hlavně o praktickou zručnost při práci na počítači, je MO-P zaměřena zejména na návrh efektivních algoritmů a vhodných datových struktur pro řešení zadaných algoritmických problémů. Jako česká vrcholná soutěž v oblasti programování slouží i k výběru reprezentačních družstev pro mezinárodní olympiády v informatice.